PGPARA YURT İÇİ PARA HAVALESİ HİZMETİ AŞAĞIDAKİ KAYIT VE ŞARTLARDA SAĞLANIR

 • PGPARA gerek her iki tarafı yurti çinde olan (“Yurt İçi Para Havalesi İşlemleri”) gerek ise bir tarafı yurt içi diğer tarafı yurt dışında olan para havalesi işlemlerini (“Uluslararası Para Havalesi İşlemleri”) gerçekleştirmektedir. PGPARA, uluslararası para havalesi işlemlerini, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının bilgi sistemlerinin yönetim ve denetimine ilişkin Tebliğ’in (“Tebliğ”) 16/4 maddesi hükümleri çerçevesinde kurduğu işbirlikleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir.
 • Aşağıdaki hüküm ve koşullar, PGPARA tarafından gerçekleştirilen Yurt İçi para havalesi işlemleri için uygulanacaktır. Uluslararası para havalesi işlemleri için lütfen Uluslararası Para Havalesi Hizmetleri Hüküm ve Koşulları’nı inceleyiniz.

GENEL HÜKÜMLER

 • PGPARA para havalesi işlemlerini ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları hakkındaki yönetmelik’e uygun olarak yetkilendirmiş olduğu acente/temsilcileri (“PGPARA Temsilcileri”) aracılığı ile PGPARA tarafından önceden yazılı şekilde onaylanan satış noktaları sunmaktadır.
 • PGPARA müşterileri, gerçekleştirmek istedikleri para havalesi işlemleri için aşağıda yer alan telefon numarasını arayarak, kendilerine en yakın PGPARA temsilcileri ve bunların çalışma saatleri konusunda bilgi alabilecektir.
 • Yurt İçi para havale işlemleri,PGPARA temsilcilerinin çalışma saatlerine bağlı olarak, genelde, dakikalar içerisinde gerçekleştirilebilecektir.
 • PGPARA tamamen bağımsız bir Ödeme Kuruluşu olarak hareket eder ve herhangi bir bankanın temsilcisi veya temsilcisi olarak hareket etmemekte ve hiçbir banka adına mevduat kabul etmemektedir.
 • Para Havalesi işlemlerinde, nakit ödemeler için paranın mevcut olması şarttır.
 • Ayrıca, para havalesi işlemlerinde her türlü ödemenin gerçekleştirilebilmesi için gönderici ve alıcı, kimliğini tevsik edecek geçerli belgeleri sunmalıdır.
 • Yurt İçi para havalelerinde, ilgili PGPARA temsilcileri tarafından alıcının kimlik belgeleri incelenmek suretiyle belirlenecek hak sahibi alıcıya ödeme gerçekleştirilir.
 • Alıcının doldurduğu bilgi formlarında yazım hatalarında bulunulmuş olsa dahi ilgili PGPARA temsilcisi alıcının ibraz ettiği kimlik belgesindeki kişi olduğuna kanaat getirir ise, ödemeyi gerçekleştirmeye yetkilidir.
 • PGPARA temsilcileri alıcıdan, alıcının para havalesine ilişkin nakit ödemeyi alabilmesi için kimlik ibrazı ve/veya ilgili güvenlik sorusuna cevap vermesini talep edebilirler.
 • Yurt İçi para havalesi işlemlerinde, yürürlükte olan yasalar uyarınca, belirli şahıslar ile para havalesi işlemi gerçekleştirilmesi yasaklanmış olabilir.
 • İlgili mevzuata uymak amacıyla PGPARA temsilcileri, gerçekleştirilecek tüm para havalesi işlemlerinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki yasal mevzuat uyarınca, belirlenen isim listeleri çerçevesinde araştırma yapmak zorundadır.
 • Olası bir eşleşme saptandığı durumlarda, PGPARA temsilcileri, kişinin gerçekten ilgili listedeki kişi olup olmadığını belirlemek için işlemin detaylarını inceleyebilir. Bu durumlarda müşterilerden ek kimlik veya bilgi sağlamaları istenir. Bu nedenle işlemlerde gecikme olabilir. Bu, PGPARA tarafından yürütülen tüm para havalesi işlemleri için yasal bir zorunluluktur.

HAVALE/TRANSFER ÜCRETİ

 • Para havalesi yaparken göndericiye uygulanacak ücretlendirmeye ilişkin yazılı bilgi PGPARA temsilcilerinde göze çarpacak şekilde teşhir edilir ya da para havalesi işleminin gerçekleştirilmesinden önce müşteriye yazılı olarak sunulur.
 • Para havalesi işlemlerine ilişkin tüm ücretler gönderici tarafından karşılanır.
 • Belirli durumlarda para havalesi işlemlerinde uygulanacak ücret ilave vergi ve kesintilere de tabi olabilecektir.

DÖVİZ

 • Göndericinin ilgili temsilci/acente’ye para havalesi yapılması için ödediği paranın biriminin alıcı tarafından alınacak para birimiyle aynı olmaması durumunda, ödeme meblağı ilgili acente/temsilcilik tarafından o tarihte uygulanan referans döviz kuru üzerinden çevrilerek ödenecektir.
 • Çoğu döviz kuru global finans piyasalarının kapanış oranları doğrultusunda günde birkaç kere güncellenir.
 • Uygulanan döviz kuru bankalar ile diğer mali kurumlar arasındaki işlemlerde kullanılan ve kamuya duyurulan bazı döviz kurlarından daha az avantajlı olabilir.

İADE

 • İşlem tarihinden itibaren 45 gün içerisinde, alıcının kendisine ödeme yapılmasını talep etmemiş olması halinde, PGPARA, göndericinin yazılı talebi üzerine para havalesinin sadece anapara miktarını (ödemenin yapıldığı zaman geçerli olan ve burada belirtilen geçerli döviz kuru üzerinden) iade eder.
 • Ödeme işlemi için seçilen ilgili PGPARA Temsilcisinin çalışma saatlerine veya olumsuz hava şartları ve iletişim arızaları gibi PGPARA temsilcisinin kontrolü dışında gelişebilecek durumlara bağlı sebepler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere, para havalesi alıcıya herhangi bir sebeple belirlenen süre içinde ulaşmamışsa PGPARA para havale ücretini iade eder.
 • Para havalesi işleminin göndericinin isteği üzerine durdurulması halinde para havale işlemi için göndericiden alınan ücret iade edilmez.
 • Bazı para havale işlemlerinde ödemenin yapılması uygulanan hukuk nedeniyle gecikebilir.
 • Yasaların imkân tanıması halinde, PGPARA gönderim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde alınmayan para havaleleri ödemelerinden ücret kesintisi yapabilir.

YÜKÜMLÜLÜK

 • PGPARA, yurt içi para havalesi yoluyla ödemesi yapılan herhangi bir ürün veya hizmetin sağlanmasına veya uygunluğuna ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir.
 • Göndericinin işlem bilgileri yalnızca kendisi ile paylaşılmaktadır.
 • Göndericinin işlem bilgilerini alıcı dışında bir kişi ile paylaşmaması ve tanımadığı kişilere para göndermemesi önemle tavsiye olunur.
 • PGPARA veya herhangi bir temsilcisi, gönderici tarafından işlem bilgilerinin alıcı dışında başka bir kişiyle paylaşılmasından hiçbir surette sorumlu değildir.
 • Yurt İçi para havalesi işlemlerinde, PGPARA müşterilerine karşı tüm sorumluluk PGPARA’ ya aittir.
 • Veri Güvenliği Kişisel bilgileriniz (“Bilgi”) yürürlükteki yasalara göre işleme alınır ve PGPARA tarafından saklanır.
 • İşlem veya ödeme bilgilerinizi, işlem ve sadakat programı ayrıntılarınızı, işlem geçmişi ve pazarlama tercihleri gibi bilgilerinizi (idari amaçlar, müşteri hizmeti, ödeme onayı, kullanıcı onayı, dolandırıcılıktan koruma ve ürün ve iş geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere) kullanmak üzere PGPARA’ ya izin vermektesiniz.
 • PGPARA veya iştirakleri nezdinde faydalandığınız diğer hizmetler, ürünler, memnuniyet ve/veya mükâfat programları ile bağlantılı bilgilerinizi de kullanabilir.
 • Tercihe bağlı olarak telefon numarası, cep telefonu numarası ve/veya e-posta bilgilerinizi PGPARA veya PGPARA temsilcilerine vermeniz halinde, belirtilen araçlar ile (telefon/SMS/e-posta/MMS) işlem hakkında bilgilendirilmeye rızanızı verdiğinizi ve SMS hizmetleri için servis sağlayıcılar tarafından herhangi bir ücret uygulanması halinde söz konusu ücretlere ilişkin sorumluluğun size ait olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.
 • Pazarlama bildirimleri almak istemediğiniz takdirde, lütfen aşağıda belirtilen telefon numarasını aramak suretiyle PGPARA ile iletişime geçiniz.
 • PGPARA, göndericinin, para havalesi alıcısına ilişkin verdiği veya bir başka şahsa ilişkin sunduğu bilgileri (“Üçüncü Taraf Bilgileri”) işlemi gerçekleştirmek için saklayacak ve koruyacaktır.
 • Bilgilerinizin ve üçüncü taraf bilgilerinin sunulması isteğe bağlı olmakla birlikte bu bilgiler işlemin yürütülmesi ve gerçekleştirilebilmesi için gereklidir.
 • İlgili bilgiler ve üçüncü taraf bilgileri olmaksızın, PGPARA para havalesini veya ödemeyi gerçekleştiremez ve veya istenen diğer hizmetleri sunamaz.
 • PGPARA bilgilerinizi ve üçüncü taraf bilgilerini, para havalesi veya ödeme hizmetini gerçekleştirmek için kullanabilir.
 • Ayrıca, PGPARA bu bilgileri, sunduğu hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanabilir ve bunları, yetkili hizmet sağlayıcılar, temsilciler ve diğer üçüncü taraflarla paylaşabilir.
 • PGPARA para havalesini kullanmak ile bilgi ve üçüncü taraf bilgileri’nin bu şekilde kullanılmasına veya paylaşılmasına izin vermektesiniz.
 • PGPARA gerekli olduğunda, suçun tespiti ve önlenmesi, suç işleyenlerin yargılanması ve milli güvenliğin korunması amaçlarıyla veya yasaların gerektirdiği durumlarda üçüncü taraflarla bilgilerinizi paylaşabilir.
 • PGPARA, verilerin toplanma amaçları için geçerli olan süreden daha uzun bir süre olmamak kaydıyla ve yürürlükteki yasalara uygun bir şekilde, kayıt tutma programlarımızı esas alarak göndericinin bilgilerini, pazarlama tercihlerini ve işlem geçmişine ilişkin verileri saklar.
 • Göndericinin verilerin saklanma süresi içerisinde başka bir işlem yapmaması durumunda, gönderici bilgileri ile pazarlama tercihleri silinecektir.
 • Bilgilerinize erişme ve bu bilgilerin bir nüshasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Eksik, yanlış veya güncel olmayan bilgileri düzeltebilir, silebilir veya engelleyebilirsiniz.
 • Bu haklardan yararlanmak istemeniz veya artık PGPARA ‘dan ticari duyuruları almak istememeniz durumunda, normal çalışma saatleri boyunca aşağıda verilen numarayı kullanarak PGPARA ile iletişime geçiniz.
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

 • PGPARA tarafından verilen hizmetten memnun değilseniz, aşağıda belirtilen telefon numarasını arayabilirsiniz.
 • PGPARA şikayet ve taleplerinizi en kısa sürede değerlendirmeye alarak bunları mümkün olduğunca kısa sürede sonuçlandırmak için çaba gösterecektir.

Müşteri Hizmetleri Numarası +90-312 495 66 88